Για το σύνολο της πανίδας του Ολύμπου δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα μια πλήρης και συστηματική μελέτη. Το 1985 και μετά από έρευνα και παρατηρήσεις 2 ετών η βιολόγος Μ. Μαλακού εκπόνησε μελέτη για την πανίδα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, που χρησιμοποιήθηκε το 1988 και στη σύνταξη του Γενικού Διαχειριστικού σχεδίου για τον Εθνικό Δρυμό. Στη μελέτη καταγράφονται 32 είδη θηλαστικών, Έχουν εντοπιστεί επίσης 104 είδη πτηνών, πολλά από τα οποία, ιδιαίτερα τα αρπακτικά, είναι σπάνια και προστατεύονται αυστηρά από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και 5 είδη αμφίβιων , 14 είδη ερπετών και μεγάλη ποικιλία εντόμων και κυρίως πεταλούδων για τις οποίες φημίζεται ο Όλυμπος.

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

     Τα κυριότερα είδη θηλαστικών που συναντάμε  είναι:  αγριόγιδa,  ζαρκάδιa,  αγριογούρουνa, αγριόγατες,  κουνάβια,  αλεπούδες, ο λαγοί,  σκίουροι, ασπάλακες, κηπομυγαλίδες, τρανορινόλοφοι, πυρρονυχτερίδες, δεντρομυωξοί, σκαπτοποντικοί, χιονοποντικοί, βραχοποντικοί κτλ.

    Από τα θηλαστικά το σπανιότερο είναι το αγριόγιδο που ζει κυρίως στην αλπική ζώνη. Στις χαμηλότερες ζώνες του δάσους επιβιώνουν μικροί πληθυσμοί ζαρκαδιών και αγριογούρουνων, ενώ λιγοστοί λύκοι εμφανίζονται κατά καιρούς. Οι λαγοί και οι αλεπούδες καλύπτουν όλες τις υψομετρικές ζώνες. Τα περισσότερα ίχνη θηλαστικών βρέθηκαν συγκεντρωμένα γύρω από το ρέμα του Παπά , το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα το καλοκαίρι τη μοναδική περιοχή που έχει νερό, με συνέπεια να μαζεύονται εκεί όλα τα είδη θηλαστικών της ευρύτερης περιοχής. Το αγριόγιδο είναι το ζώο το οποίο εύκολα συναντά ο ορειβάτης πεζοπόρος. Κινούνται σε μικρά κοπάδια στις πιο απότομες πλαγιές και είναι εκπληκτική η ταχύτητά τους καθώς πραγματοποιούν άλματα 5-7 μέτρων.

 

 ΠΤΗΝΑ

   Σήμερα αν και ορισμένα είδη έχουν εκλείψει από τον Όλυμπο, όπως π. χ. ο μαυρόγυπας, ή δεν έχει επιβεβαιωθεί η πρόσφατη παρουσία άλλων, όπως ο χρυσογέρακας, η ορνιθοπανίδα του εξακολουθεί να είναι σημαντική και ο Όλυμπος περιλαμβάνεται στις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Ελλάδα, ενώ έχει κηρυχθεί και περιοχή ειδικής προστασίας.

    Από τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη φωλιάζουν ή τρέφονται στην περιοχή του δρυμού 11 είδη αρπακτικών (το 41% του πληθυσμού της Ευρώπης), όπως ο Γυπαετός (Gypaetus Barbatus), ο Φιδαετός (Circaeyous gallicus), το Σαΐνι (Accipiter brevipes), ο Χρυσαετός (Aquila chrisaetos), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus) και ο Πετρίτης (Falco peregrinus) και 7 είδη δρυοκολαπτών (το 70% του πληθυσμού της Ευρώπης).

ΑΜΦΙΒΙΑ – ΕΡΠΕΤΑ – ΕΝΤΟΜΑ

    Υπάρχουν τα συνηθισμένα ερπετά του ελληνικού χώρου ( φίδια, χελώνες, σαύρες κ.λπ. ) και ορισμένα αμφίβια στα ρέματα και τις εποχιακές λίμνες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία εντόμων, κυρίως πεταλούδες, για τις οποίες ο Όλυμπος φημίζεται. Εδώ θα συναντήσουμε τη σπάνια πεταλούδα ο Παρνάσιος Απόλλων που έχει εντυπωσιακή εμφάνιση. Σήμερα σπανίζει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και προστατεύεται από το νόμο. Στον Όλυμπο απαγορεύεται αυστηρά η συλλογή κάθε είδους πεταλούδας.

 

    Στην αρχαιότητα υπήρχαν λιοντάρια (Παυσανίας ) ενώ τουλάχιστον μέχρι τον 16ο αιώνα υπήρχαν αρκούδες     (Βίος Αγίου Διονυσίου του Νεωτέρου ). Μέχρι το 18ο και 19ο αιώνα υπήρχαν στον Όλυμπο αρκετά άγρια ζώα και πτηνά. Από τις αρχές όμως του 20ου αιώνα με την απώλεια ενός μέρους των δασών, αλλά και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, το μεγαλύτερο μέρος της πλούσιας πανίδας εξαλείφθηκε. Φέτος όμως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά αρκούδα στον Όλυμπο, πράγμα που προκάλεσε μεγάλη κατάπληξη. Θα επιστρέψουν άραγε οι αρκούδες στον Όλυμπο;

      Ο άνθρωπος έχει επέμβει στην πανίδα του Ολύμπου με το παράνομο κυνήγι. Ασκεί πίεση κυρίως στους πληθυσμούς μικρών άγριων ζώων, ακόμα και οι λαγοί έχουν μειωθεί σημαντικά. Στην περιφερειακή ζώνη ο έλεγχος είναι ανύπαρκτος και κανείς δεν ελέγχει τους κυνηγούς.

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΧΛΩΡΙΔΑ